JAARVERSLAG 2020/2021

Een jaar om nooit meer te vergeten. Het jaar van dat vreselijke virus, Corona geheten.  Eenverschrikkelijk jaar met name voor iedereen die dierbaren zijn verloren. Een verschrikkelijk jaar voor hen die hun bedrijf failliet hebben zien gaan. Een verschrikkelijk jaar voor hen die hun baan verloren. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het jaar begon nog zo mooi met de huldiging van onze leden de heren; M. Schierboom, R. Rotman en M. van Raaij op onze  jaarvergadering. Allen zijn 12 ½ jaar lid van Zanglust. Een bloemetje en jubileumspeld namens Zanglust werden overhandigd. Ook mooi en interessant was de lezing van Drs. Oranje (meest gespecialiseerde vogeldierenarts van Europa.) waar we al zo lang naar uitkeken. De aanwezigen werden middels dia’s gewezen op allerlei ziekten die zich kunnen voordoen bij de vele soorten vogels die wij kweken. Iedereen kon frank en vrij vragen stellen over zijn of haar vogels. Ik denk dat de heer Oranje daar uitstekend in is geslaagd. Iedereen kreeg op zijn gebied het antwoord op zijn/haar vraag.
En dan 15 maart; Het Coronavirus klopte aan de deur.
Door de Overheid werd besloten dat met onmiddellijke ingang alle scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs dicht moesten. Dit betekende dus ook dat het clubgebouw van “VV Zanglust “ moest worden gesloten tot zeker 6 april. Voor het eerst geen Paasbingo. 

Iets meer dan een week later besluit de Overheid datalle gelegenheden waar mensen bij elkaar komen zijn verboden tot 1 juni. Hoe moest dat nu met het bestellen van ringen. Iets wat nog nooit is voorgekomen. Henk van Dort bood uitkomst. Via de telefoon of zijn mailadres konden de leden contact met hem opnemen. Gelukkig is alles naar behoren verlopen.
Ook tussendoor nog een mooi bericht van de geboorte van Alisha dochter van Martijn Bosveld en Patricia Graul.

Wat betekende dit nog meer. Voor het eerst sinds lange tijd geen fietstocht en geen barbecue. Kunt u het zich voorstellen? Geen gezellig maandagavond praatje in ons clubgebouw.
En dan; tot overmaat van ramp slaan dieven hun slag bij het clubgebouw van Zanglust. Alle daktrimmen rondom het clubgebouw zijn door onverlaten verwijderd. Ook de zinken dakgoot bleek te zijn verdwenen. Totale schadepost €  4295, 00

Ook de 30e editie van de jaarlijkse Kampioen van Zutphen Grasparkieten kon helaas niet doorgaan.

Helaas bereikte ons in juni nog een vervelend bericht. De vrouw van Simon de Bruin was overleden. Wij wensen hem en familie veel sterkte in deze tijden.

Eindelijk; Per 1 juli mocht het clubgebouw weer open onder strikte voorwaarden; Houdt 1,5 meter afstand. Gebruik een looproute met in-en uitgang, Was bij binnenkomst van het clubgebouw uw handen. Onder deze strenge richtlijnen kon er in augustus weer een ledenvergadering plaats vinden. Door de corona hebben veel mensen besloten de vergadering niet te bezoeken. Een enkeling was wel aanwezig. De meeste leden kozen voor hun eigen veiligheid thuis. Dan de voorbereidingen aan onze clubshow. Moeten we die wel of niet door laten gaan?? Het bestuur heeft alle leden middels een mail/brief gevraagd zijn of haar mening te geven over het wel of niet door laten gaan van onze clubshow. Veel van onze leden gaven echter te kennen, dat het risico in verband met het coronavirus voor hen te groot was om deel te nemen. Gezien het grote aantal heeft het bestuur daarom besloten om deze beslissing te respecteren en daarom onze TT niet door te laten gaan.  

Opnieuw een bericht van de Overheid; Vanaf 1 oktober moet ons clubgebouw opnieuw de deuren sluiten. Dit is nog steeds van toepassing tot op de dag van vandaag. Dat betekende dat ook de ledenvergadering in oktober kwam te vervallen.

Ook toch weer een gunstig bericht. De Rabo-clubsponsering heeft ons toch nog een bedrag van € 183, 23 opgeleverd. Dit hebben wij aan jullie als leden te danken. Dank ook aan de Rabobank voor deze meevaller.

In november 2021 bereikt ons het bericht dat de Ned. Bond  heeft besloten dat ook de NK niet door kan gaan. Op zaterdag 26 september heeft de Bondsraad al besloten om op advies van de werkgroep en het hoofdbestuur de NK 2021 af te gelasten.

Aanvankelijk was het standpunt dat de NK2021 door moest gaan als het ook maar enigszins mogelijk was. Echter, uit een gehouden enquête onder de oud-inzenders, standhouders, medewerkers en speciaal clubs, was gebleken dat we op maximaal 50% tot 75% van hun deelname konden rekenen. De werkgroep heeft deze cijfers in de begroting opgenomen en kwam tot de conclusie dat het negatief resultaat onverantwoord hoog zou worden. In geval dat de financiële cijfers veel positiever geweest zouden zijn, zou het inrichten van een corona-veilige tentoonstelling nog een hele opgave geweest zijn met een verplichte digitale registratie, kaartverkoop en tijdsloten voor de bezoekers. Gezien de toename van het aantal besmettingen was het wellicht sowieso verstandig om door de NK-editie een streep te zetten.
Ook het Districtsbestuur besluit de Districtsshow in december af te gelasten.  

Helaas maar ook voor het eerst geen Kerstbingo.

Dan Chris Althof;  Inmiddels alweer 81 jaar oud, heeft Chris besloten afscheid te nemen als actief lid van VV Zanglust. Chris is al bijna 30 jaar lid van onze vereniging. Hij kan vanwege gezondheidsproblemen de kracht niet meer opbrengen om vogels te kweken en Zanglust bij te staan met werkzaamheden. Hij had zich in elk geval al voorgenomen om tot zijn 80e verjaardag door te gaan. Inmiddels dus al 81. Wij nemen afscheid van een man die heel veel voor VV Zanglust heeft betekent. Op Chris kon je altijd rekenen. Chris was er altijd met de opbouw van onze onderlinge Clubshow. Ook tijdens de keuringsdagen was hij voor zover mogelijk altijd aanwezig. Hij was echt een verenigingsman waar je op kon bouwen. En kweken, dat kon hij ook.

17. dec, 2020. Nieuwsbulletin NBVV
Huub Mertens is door de Algemene Ledenvergadering benoemd als nieuw hoofdbestuurslid en Albert Zomer herbenoemd als vicevoorzitter. In de daarop volgende HB-vergadering
is Huub, op voorspraak van Sjaak van Bennekom, benoemd tot secretaris van de NBvV. Sjaak van Bennekom is nu commissaris en de andere functies zijn gelijk gebleven. Klaas Snijder voorzitter en Dirk Verburg penningmeester. Daarnaast is een akkoord gegeven op de nieuwe statuten van de NBvV, die inmiddels van kracht zijn.

NIEUWE STATUTEN
De nieuwe statuten staan op onze website www.nbvv.nl NK 2022 EN 2023

De NBvV heeft een contract met Libéma om in Zwolle het NK te kunnen houden. Aanvankelijk leek het dat Zwolle vervroegd dicht zou kunnen gaan, maar in gesprekken met de directie is ons duidelijk geworden dat de IJsselhallen nog niet op de nominatie staan om te sluiten. Dat geeft de werkgroep ruim voldoende tijd om een alternatief te zoeken. Wordt vervolgd!

Bericht van de Bond voor wat betreft de ringen; De kosten die wij maken om ringen te produceren stijgen. Daarbij kunt u natuurlijk denken aan materiaalkosten, maar ook de kosten voor anodiseren, salariskosten, onderhoud, etc. worden hoger. In verband hiermee zijn wij genoodzaakt om de prijs van de ringen iets te verhogen. Ingaande de bestelling voor ringen voor ronde 1 van 2022
(dus vanaf 1 april 2021) zijn de prijzen als volgt:
Gekleurde ringen € 0,25
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen € 0,40
Kunststof ringen € 0,40
Gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,35
Volledig gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,50
Aluminiumkleurige ringen (groot) € 1,00
Roestvrij stalen ringen € 2,00
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,00
Niet-leden: basisprijs ring plus € 1,00

Als alternatief hebben we besloten om (eveneens ingaande de eerste bestellingen voor ronde 1 van 2022) de ringen voortaan als een brievenbuspakje te gaan verzenden. Hiervoor is geen handtekening voor ontvangst vereist, maar elke zending heeft wel een track & trace mogelijkheid, waardoor wij weten waar een zending zich bevindt. De (geringe) meerkosten van deze verzendingen zullen worden verdisconteerd in de administratie- en verzendkosten.
Ingaande ronde 1 bedragen die voor afdelingsleden € 3,00 en voor verspreide leden, niet-leden en spoedbestellingen € 4,50 per bestelling.

30. nov, 2020 MONDIAL COM 2021 Portugal

De 69e wereldshow die verplaatst is naar Portugal gaat i.v.m. de verslechterende omstandigheden rondom corona NIET door.
De volgende wereldshow is in november 2021 in Turkije en in januari 2022 in Spanje.

Omdat het clubgebouw nog steeds is gesloten betekent dit dat voor het eerst sinds de geboorte van onze vereniging de jaarvergadering van 22 februari ook komt te vervallen.

Ondanks de coronacrisis toch nog een verheugende mededeling. Het aantal leden bedraagt per 1 februari 2021 56. Het aantal donateurs bedraagt 7. 

Rest u nog te melden dat het financiële eindplaatje over het jaar 2020 een negatief saldo gaf van zo’n € 600,00. De verklaring hiervoor is vrij simpel;  Corona. Geen Paas-en Kerstbingo, geen TT., minder opbrengst advertenties, geen kantine opbrengsten, dakschade door vandalen enz. enz..  

Tot slot hoopt het bestuur met u en anderen, er weer een mooi en vooral gezond 2021 van te maken. Verder hopen wij op een goede kweek van onze leden en dat we nog steeds net als altijd kunnen blijven zeggen; Vogelliefhebbersvereniging Zanglust is en blijft toch een mooie club.  

Secretaris F. Horst