Fre Wisseborn

60 jaar lid van Zanglust en

60 jaar lid van de NBvV

Fre is kweker van Grasparkieten. Hij is daarmee ook vele malen clubkampioen geweest. Ook in Apeldoorn heeft hij goede resultaten behaald met zijn Grasparkieten. Naast zijn Grasparkieten heeft Fre ook Goudvinken en Glosters gekweekt. Hiermee was hij echter niet zo succesvol als met zijn Grasparkieten.

Hij heeft een belangrijk aandeel in het ophalen van advertenties voor onze jaarlijkse Clubshow. Hij zorgt altijd voor een groot aantal adverteerders.

Ook is Fre meerdere jaren TT-voorzitter geweest. Als voormalig bloemist verzorgde hij altijd de aankleding van de zaal met prachtige bloemen. Altijd had hij wel iets om de clubkas te spekken. Dan was het weer een pompoen waar je het gewicht van moest raden, of hij had een pot met knikkers, waarvan je dan weer het aantal moest raden. Hij was ook een man met een eigen mening.

Fre van harte proficiat

Harrie Nijland

40 jaar lid van Zanglust en

40 jaar lid van de NBvV

Kweker van Grasparkiet tot Kakariki, Penant Parkieten, Valkparkiet, Agapornissen, Kanaries en ga zo maar door. Harrie is ook een fanatiek fokker van konijnen.  

Vele malen Clubkampioen geweest met zijn vogels. Ook in Apeldoorn heeft hij goede resultaten behaald. Hij helpt al vele jaren mee met de opbouw van de Ned. Kampioenschappen in zowel Apeldoorn als Zwolle.

Hij is al vele jaren een zeer gewaardeerde penningmeester van Zanglust. Als het niet nodig is geeft hij de centen niet uit. Hij is barman op de maandagavond en indien nodig repareert hij wat nodig is aan het clubgebouw. 5 keer in het jaar werkt hij aan ons Clubblad “Het Nestje”. Verder begeleidt hij de keurmeesters op onze Clubshow.

Kortom een integere rustige man die overal wel iets vanaf weet en altijd wel aan het werk is voor Zanglust.

Harrie van harte proficiat.

Jan van Emst

60 jaar lid van Zanglust en

60 jaar lid van de NBvV

Kweker van Spitsstaarten, maar in het verleden ook grote Parkieten in vele soorten groot en klein. Verder kweekte hij allerlei soorten tropen; Van Diamantvink tot vele Japanse kleurmeeuwen en heel veel mutaties. Ook heeft hij nog kanaries gekweekt.  

Jan is vele malen clubkampioen geweest van Zanglust. Ook in Apeldoorn heeft hij goede resultaten behaald.

Jan is vele jaren penningmeester van de vereniging geweest. Als het niet nodig was kreeg je ook geen geld bij hem los. Vroeger haalde hij per kwartaal zelf het geld van de leden op. Daarvoor  ging ie toen nog langs aan de deur. Of ie nu 1, 2 of 3 keer terug moest komen maakte hem niets uit. Hij gaf niet eerder op als hij de centen binnen had. Ook was het een technische man die er voor zorgde dat de dakbedekking van het clubgebouw in orde was. Als er een stelling voor de kooien defect was zorgde Jan dat ie weer werd gerepareerd.

Jan heeft vele jaren geholpen in Apeldoorn en ook nog in Zwolle met de Ned. Kampioenschappen . Meestal deed hij de controle aan de deur. Helaas gaat het wat minder met de gezondheid waardoor hij een stapje terug moet doen. Tijdens de keuring kwam ie altijd wel even vragen of er tot nog toe hoog of laag aan punten was gegeven. Met elke jaarvergadering gaf hij altijd even een pluimpje aan het bestuur en bedankte hen voor de vele verrichtte werkzaamheden.

Jan van harte proficiat. 

Henk van Dort

40 jaar lid van Zanglust

maar ook al ruim 57 jaar lid van de NBvV

Kweker van Grasparkieten. Ook in het verleden een verdienstelijk kweker van Kleurkanaries.

Vele malen clubkampioen geweest van Zanglust. Ook in Apeldoorn heeft hij goede resultaten behaald. Helpt al vele jaren mee met de opbouw van de Ned. Kampioenschappen in zowel Apeldoorn als Zwolle. 

Henk is Barman op de maandagavond. Tevens vervult hij de functie van 2e voorzitter. In ons clubgebouw verzorgt hij de Paas-en Kerstbingo. Indien nodig net als onze penningmeester is geen klusje te veel voor hem. Of het nu een dakreparatie betreft of een technische reparatie aan het clubgebouw; Henk staat er. Daarnaast is hij ook nog eens secretaris van de GGC; Gelderse Grasparkieten Club.

Een man met een mening, maar met het hart op de juiste plaats. Rest nog mee te delen dat hij 40 jaar lid is van Zanglust maar al 57 jaar lid van de NBvV. 

Henk van harte proficiat.