• Jaap Stein 60 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

  • Chris Althof 25 jaar lid van Zanglust

  • Beide heren gehuldigd door de heer Hendriks van District Gelderland.

  • Ap Stein

  • Ap Stein. Erekeurmeester

  • Bedankt voor de samenwerking. Je collega- keurmeesters.