LIJST TT-COMMISSIE ONDERLINGE TT ZANGLUST              

                                          2019

Aanwezig in de week van donderdag 7 november t/m maandag 11 november

 

De heren; E. Bennink, Jaap van Emst, Jan van Emst, F. Gruben,  H. Looman, Martijn Bosveld,  T van Es, J Wouters, F. Wisseborn, M. Starink en bestuursleden.

 

Donderdag 10 november vanaf 18:00 uur : Opbouw TT in DWK-gebouw(alle leden van de  TT Commissie) Wegbrengen TT-materiaal zal s’middags worden gedaan door de heren; H van Dort, P Smit, Fred Horst, Ton van Es, B. Heuvelink en Martijn Bosveld.

Opvang en inbrengen vogels tussen 20:00 uur en 21:00 uur door de heren :

H. van Dort en E. Bennink en Hans Looman en J. Wouters.

Fred Horst en B. Heuvelink klaarmaken/zetten gehuurde TT-kooien en klaarmaken voer ingezonden vogels. Water geven: Leden TT Commissie.

Voeding vogels door: B. Heuvelink en H. Looman eventueel in onderling overleg met een 3e persoon aanvullen. Op zaterdag en zondag zal er bijgesprongen moeten worden met het geven van vers drinkwater. Een deel van de aanwezige bestuursleden zal hierbij in onderling overleg bijspringen.

 

Vrijdag 8 november vanaf  08:30 uur: aandragen vogels door de heren;

De heren; M. Schierboom, Jaap van Emst, Jan van Emst (ov) F. Gruben, M. Bosveld, H. Looman en F. Horst. E. Bennink verzorgt de controle van de keurbriefjes.

Verantwoordelijk inbreng TT-gegevens P. Smit en Fred Horst.

Ringencontrole geschiedt door de leden van de prijzencommissie in het bijzijn van de

ringencommissaris of een bestuurslid : H van Dort en P. Smit. Sortering catalogus door E, Bennink, J Wouters, H Nijland en/of bestuursleden.

Opbouw TT vanaf 19:00: TT-commissie onder leiding van Algemeen adjunct; B. M. Heuvelink, TT-voorzitter P. Smit, M. Schierboom en Fred Horst.   

Vrijdag 8 november vanaf 19:00 uur; klaarmaken verlotingstafel voor de dames. Dames hebben aangegeven dit onderling zelf te regelen.

 

Zaterdag 9 november

Opening TT voor genodigden vanaf : 10:00 uur.

Klaarmaken en bezorgen catalogus bij adverteerders; E. Bennink, + bestuur + TT commissie.

Verkoop catalogus: H van Dort tot  +/- 15:00 uur. Daarna E. Piron.

Verkoop catalogus: Zondag 10 november:  F. Wisseborn.

 

Vogelverkoop : H. Nijland, H. van Dort en B. Heuvelink.

Afhalen Vogels : Zondag 10 november tussen 16:30 uur en 17:30 uur; Door H. van Dort, E. Bennink en H. Looman en J Wouters.  Mw J. Schierboom. 

Afbouw TT Zondag 10 november: alle leden TT-commissie en bestuursleden. Maandag 11 november vanaf 19:00 uur aanwezig: schoonmaken en opbergen van tt-materiaal : alle leden van de TT-commissie en bestuursleden.

Afhalen verenigingskooien voor inzenders op;

Maandag 28 oktober en maandag 4 november.

28. sep, 2019

Aangepaste jaaragenda 2019

Jaaragenda 2019 Vogelliefhebbersvereniging Zanglust


Maand Datum Activiteit Omschrijving

Januari
09; Bestuursvergadering
14; ledenvergadering

Februari
4; Het Nestje 1
13; Bestuursvergadering
18; Jaarvergadering

Maart

April 8; Het Nestje 2
13; Clubgebouw schoonmaken
19; Paasbingo
29; Ringenbestellen Henk v. Dort

Mei
22; Bestuursvergadering
25; Fietsen/BBQ
27; Ledenvergadering

Juni
2; Kampioen van Zutphen H. van Dort,, H. Nijland, A. Stein

Juli Clubgebouw blijft open

Augustus
12; Het Nestje 3
21; Bestuursvergadering
26; Ledenvergadering

September
14; Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw Bestuur + leden
30; Het Nestje

Oktober
7; Lezing Arie Goud
9; Bestuursvergadering
14; Ledenvergadering ( T.T. info) o.l.v. T.T. commissie
21; inleveren inschrijf formulieren Harry Nijland
28; Uitgifte kooien Freddy

November
4; Uitgifte kooien Freddy
7; Opbouw T.T.
8; Keuring
9/10; T.T.

December
2; Het Nestje 5
9; Prijsuitreiking met gezellige avond T.T. commissie
14; Clubgebouw schoonmaken
20; Kerst bingo Henk v. Dort


Januari 2020
8; Bestuursvergadering
13; Ledenvergadering

Februari
3; Het Nestje 1
12; Bestuursvergadering
17; Jaarvergadering


Nederlandse Kampioenschappen 2 t/m 5 januari Zwolle

12. sep, 2018

Lezing Dick Hamer op 17 september.

Vogelliefhebbersvereniging "Zanglust "


Zutphen , 4 sept 2018
Secretariaat :
H.Looman
Lijnbaanstraat 24a
7205 CA Zutphen
telefoon: 0575-519945
Geachte leden


Hierbij de uitnodiging voor een lezing van Dick Hamer,
de bekende keurmeester uit Zutphen !

Deze lezing komt i.p.v. de dvd avond die op de jaarkalender staat

maandag 17 september as om 20:00 uur


Onderwerpen zullen zijn kleindieren algemeen
voeding/vitamines/huisvesting etc


Namens het bestuur
H.Looman
Bestuur VV Zanglust