14. dec, 2018

Kerstbingo op 21 december

Denkt u aan de Kerstbingo!!!!!

14. dec, 2018

Maandag 17 december.

Denkt u aan de gezellige avond met de prijsuitreiking.

12. sep, 2018

Lezing Dick Hamer op 17 september.

Vogelliefhebbersvereniging "Zanglust "


Zutphen , 4 sept 2018
Secretariaat :
H.Looman
Lijnbaanstraat 24a
7205 CA Zutphen
telefoon: 0575-519945
Geachte leden


Hierbij de uitnodiging voor een lezing van Dick Hamer,
de bekende keurmeester uit Zutphen !

Deze lezing komt i.p.v. de dvd avond die op de jaarkalender staat

maandag 17 september as om 20:00 uur


Onderwerpen zullen zijn kleindieren algemeen
voeding/vitamines/huisvesting etc


Namens het bestuur
H.Looman
Bestuur VV Zanglust

Jaaragenda

1. mrt, 2018

Jaaragenda 2018 Vogelliefhebbersvereniging Zanglust


Maand
Datum Activiteit Omschrijving
Januari 10 Bestuursvergadering
15 ledenvergadering

Februari 5 Het Nestje 1
14 Bestuursvergadering
19 Jaarvergadering

Maart 19 DVD avond/lezing Ideeën ??
24 Clubgebouw schoonmaken
30 Paasbingo Henk v. Dort

April 9 Het Nestje 2
23 Ringenbestellen Henk v. Dort

Mei 23 Bestuursvergadering
28 Ledenvergadering

Juni 2 Fiets tocht/BBQ Henk v. Dort/Eugene P.
Juni 10 Kampioen van Zutphen H. van Dort,, H. Nijland, A. Stein

Juli Clubgebouw blijft open

Augustus 13 Het Nestje 3
22 Bestuursvergadering
27 Ledenvergadering

September 1 Coniferen snoeien ( indien noodzakelijk) Bestuur + leden
17 DVD / lezing
22 Club gebouw schilderen

Oktober 1 Het Nestje 4
10 Bestuursvergadering

15 Ledenvergadering ( T.T. info) o.l.v. T.T. commissie
29 inleveren inschrijf formulieren Harry Nijland
29 Uitgifte kooien Freddy

November 5 Uitgifte kooien Freddy
8 Opbouw T.T.
9 Keuring
10/11 T.T.

December 3 Het Nestje 5
10 Prijsuitreiking met gezellige avond T.T. commissie
15 Clubgebouw schoonmaken
21 Kerst bingo Henk v. Dort

Januari 2019 9 Bestuursvergadering
14 Ledenvergadering

Februari 13 Bestuursvergadering
18 Jaarvergadering
4 Het Nestje 1


Wereldshow januari Zwolle