Jaaragenda 2020

Januari

                08;          Bestuursvergadering    

                13;          ledenvergadering          

                                              

Februari

                3;            Het Nestje 1     

                19;          Bestuursvergadering    

                24;          Jaarvergadering              

                                              

Maart     9             Lezing dierenarts Drs. Oranje                                      

                                              

April      6;            Het Nestje 2     

              4;            Clubgebouw schoonmaken   Bestuur (Dames)   

              10;          Paasbingo                        Henk v. Dort 

              27;          Ringenbestellen              Henk v. Dort

                                              

Mei       

              20;          Bestuursvergadering    

              ??;           Fietsen/BBQ     

              25;          Ledenvergadering         

                                              

Juni       

              14; Kampioen van Zutphen          H. van Dort,, H. Nijland, A. Stein

 

Juli                         Clubgebouw blijft open              

 

Augustus           

              17;           Het Nestje 3     

              19;          Bestuursvergadering    

              24;          Ledenvergadering         

                                              

September

         12; Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw          Bestuur + leden
                                                                                                                (Dames)

                                         

Oktober

                 5;      Het Nestje

                7;       Bestuursvergadering               

                12;     Ledenvergadering                              Mits corona regels dit toelaat

                                                           

November                 

                     

 

December

                 12;        Clubgebouw schoonmaken               Bestuur (Dames)

                 14;        Het Nestje 5                                                 

                                              

Januari  2021

                  6 Bestuursvergadering                                    volgens RIVM-regels

                11  Ledenvergadering                                   Gaat niet door    

Februari

                1;            Het Nestje 1     

                17;          Bestuursvergadering                     Onder voorbehoud

                22;          Jaarvergadering                               Mits corona regels dit toelaat

                                              

Regeren is vooruit kijken, helaas kan je met Corona nog niet ver vooruit kijken.

Helaas dus weer een uitgeklede agenda.

Mochten er in de loop van dit jaar of begin volgend jaar veranderingen plaats vinden aangaande wat wel of niet mag zullen wij jullie op de hoogte brengen van wat wij mogen organiseren.            

LIJST TT-COMMISSIE ONDERLINGE TT ZANGLUST              

                                          2019

Aanwezig in de week van donderdag 7 november t/m maandag 11 november

 

De heren; E. Bennink, Jaap van Emst, Jan van Emst, F. Gruben,  H. Looman, Martijn Bosveld,  T van Es, J Wouters, F. Wisseborn, M. Starink en bestuursleden.

 

Donderdag 10 november vanaf 18:00 uur : Opbouw TT in DWK-gebouw(alle leden van de  TT Commissie) Wegbrengen TT-materiaal zal s’middags worden gedaan door de heren; H van Dort, P Smit, Fred Horst, Ton van Es, B. Heuvelink en Martijn Bosveld.

Opvang en inbrengen vogels tussen 20:00 uur en 21:00 uur door de heren :

H. van Dort en E. Bennink en Hans Looman en J. Wouters.

Fred Horst en B. Heuvelink klaarmaken/zetten gehuurde TT-kooien en klaarmaken voer ingezonden vogels. Water geven: Leden TT Commissie.

Voeding vogels door: B. Heuvelink en H. Looman eventueel in onderling overleg met een 3e persoon aanvullen. Op zaterdag en zondag zal er bijgesprongen moeten worden met het geven van vers drinkwater. Een deel van de aanwezige bestuursleden zal hierbij in onderling overleg bijspringen.

 

Vrijdag 8 november vanaf  08:30 uur: aandragen vogels door de heren;

De heren; M. Schierboom, Jaap van Emst, Jan van Emst (ov) F. Gruben, M. Bosveld, H. Looman en F. Horst. E. Bennink verzorgt de controle van de keurbriefjes.

Verantwoordelijk inbreng TT-gegevens P. Smit en Fred Horst.

Ringencontrole geschiedt door de leden van de prijzencommissie in het bijzijn van de

ringencommissaris of een bestuurslid : H van Dort en P. Smit. Sortering catalogus door E, Bennink, J Wouters, H Nijland en/of bestuursleden.

Opbouw TT vanaf 19:00: TT-commissie onder leiding van Algemeen adjunct; B. M. Heuvelink, TT-voorzitter P. Smit, M. Schierboom en Fred Horst.   

Vrijdag 8 november vanaf 19:00 uur; klaarmaken verlotingstafel voor de dames. Dames hebben aangegeven dit onderling zelf te regelen.

 

Zaterdag 9 november

Opening TT voor genodigden vanaf : 10:00 uur.

Klaarmaken en bezorgen catalogus bij adverteerders; E. Bennink, + bestuur + TT commissie.

Verkoop catalogus: H van Dort tot  +/- 15:00 uur. Daarna E. Piron.

Verkoop catalogus: Zondag 10 november:  F. Wisseborn.

 

Vogelverkoop : H. Nijland, H. van Dort en B. Heuvelink.

Afhalen Vogels : Zondag 10 november tussen 16:30 uur en 17:30 uur; Door H. van Dort, E. Bennink en H. Looman en J Wouters.  Mw J. Schierboom. 

Afbouw TT Zondag 10 november: alle leden TT-commissie en bestuursleden. Maandag 11 november vanaf 19:00 uur aanwezig: schoonmaken en opbergen van tt-materiaal : alle leden van de TT-commissie en bestuursleden.

Afhalen verenigingskooien voor inzenders op;

Maandag 28 oktober en maandag 4 november.