28. sep, 2019

Aangepaste jaaragenda 2019

Jaaragenda 2019 Vogelliefhebbersvereniging Zanglust


Maand Datum Activiteit Omschrijving

Januari
09; Bestuursvergadering
14; ledenvergadering

Februari
4; Het Nestje 1
13; Bestuursvergadering
18; Jaarvergadering

Maart

April 8; Het Nestje 2
13; Clubgebouw schoonmaken
19; Paasbingo
29; Ringenbestellen Henk v. Dort

Mei
22; Bestuursvergadering
25; Fietsen/BBQ
27; Ledenvergadering

Juni
2; Kampioen van Zutphen H. van Dort,, H. Nijland, A. Stein

Juli Clubgebouw blijft open

Augustus
12; Het Nestje 3
21; Bestuursvergadering
26; Ledenvergadering

September
14; Coniferen snoeien werkzaamheden clubgebouw Bestuur + leden
30; Het Nestje

Oktober
7; Lezing Arie Goud
9; Bestuursvergadering
14; Ledenvergadering ( T.T. info) o.l.v. T.T. commissie
21; inleveren inschrijf formulieren Harry Nijland
28; Uitgifte kooien Freddy

November
4; Uitgifte kooien Freddy
7; Opbouw T.T.
8; Keuring
9/10; T.T.

December
2; Het Nestje 5
9; Prijsuitreiking met gezellige avond T.T. commissie
14; Clubgebouw schoonmaken
20; Kerst bingo Henk v. Dort


Januari 2020
8; Bestuursvergadering
13; Ledenvergadering

Februari
3; Het Nestje 1
12; Bestuursvergadering
17; Jaarvergadering


Nederlandse Kampioenschappen 2 t/m 5 januari Zwolle

12. sep, 2018

Lezing Dick Hamer op 17 september.

Vogelliefhebbersvereniging "Zanglust "


Zutphen , 4 sept 2018
Secretariaat :
H.Looman
Lijnbaanstraat 24a
7205 CA Zutphen
telefoon: 0575-519945
Geachte leden


Hierbij de uitnodiging voor een lezing van Dick Hamer,
de bekende keurmeester uit Zutphen !

Deze lezing komt i.p.v. de dvd avond die op de jaarkalender staat

maandag 17 september as om 20:00 uur


Onderwerpen zullen zijn kleindieren algemeen
voeding/vitamines/huisvesting etc


Namens het bestuur
H.Looman
Bestuur VV Zanglust