29. nov, 2018

Nog meer nieuwe foto's van onze clubshow in 2018.

Bekijk hiervoor de pagina; Showresultaten 2018.

22. nov, 2018

De parkietenkwekers hebben hun eerste jongen.

Bekijk de video van Henk van Dort. Die laat zien hoe mooi het kweken van vogels kan zijn. Bekijk hiervoor de pagina; Wie ben ik.

13. nov, 2018

Uitslagen onderlinge clubshow

Bekijk onze nieuwe pagina met de showresultaten en foto's van de onderlinge clubshow van Vogelvereniging ZANGLUST Zutphen 2018.
Bekijk hiervoor de pagina; Showresultaten 2018.

5. nov, 2018

Vogelshow Zanglust Zutphen op 10 en 11 november

Zaterdag 10 november om 10:00 uur opent Vogelvereniging Zanglust haar onderlinge clubshow in het DWK gebouw. Komt u ook op bezoek? Een prachtige collectie van vele soorten vogels wordt hier tentoongesteld.

29. okt, 2018

Inschrijving vogels clubshow Zanglust

Denkt u aan de inschrijving van uw vogels. Maandag 29 oktober. Tevens afhalen kooien op maandag 29 oktober en maandag 5 november.

11. okt, 2018

Denkt u aan de Ledenvergadering.

Maandag 15 oktober a.s. 20;00 uur. De vergadering zal hoofdzakelijk betrekking hebben op onze clubshow in november.

3. okt, 2018

Zie kweekverslag M. Huetink van zijn Goudvinken.

Zie voor zijn verslag de pagina; Wie ben ik.

25. sep, 2018

Lezing Dick Hamer.

Zie verslag onder de pagina; Lezingen.

25. sep, 2018

Onze jongens aan het werk voor de Mondial 2019.

Zie hiervoor de nieuwe pagina; Mondial 2019.

12. sep, 2018

Uitnodiging leden voor lezing van Dick Hamer.

Maandag 17 september as om 20:00 uur. Zie hiervoor de uitnodiging in de Agenda 2018.

23. aug, 2018

Zie nieuwsbulletin van de NBVV juli 2018

Nieuws betreft onder andere; berichtgevingen over de Mondial in 2019. Nieuws van de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en wetgeving NBvV: Surveillant

23. jul, 2018

Kweekverslag Rode Kardinalen van M. Huetink

Zie voor zijn verslag de pagina; Wie ben ik.

17. jun, 2018

De NBVV en uw privacy

De NBvV, dat zijn we samen!”
Leden van de NBvV
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is de opvolger van
de Wet Bescherming Persoons Gegevens (WPG) en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt.
Helaas is in het verleden gebleken dat door diverse instanties niet zuiver is omgegaan met persoonsgegevens, en zijn
deze verkocht c.q. beschikbaar gekomen voor commerciële doeleinden. Een goede zaak dat dit nu met invoering van
een nieuwe verordening een halt toegeroepen gaat worden.
De NBvV is van mening dat wij al zeer zorgvuldig om gaan met de ons toevertrouwde persoonsgegevens. Zoals ook al
bleek uit het in het bondsvademecum opgenomen privacy reglement, slaat de NBvV niet meer op dan strikt noodzakelijk
en stelden wij geen gegevens beschikbaar voor commerciële doeleinden. De overheid maakt echter geen onderscheid
in organisaties die de zaakjes wel voor elkaar hebben of wie niet. Dit betekent dat ook de NBvV een Privacy
verklaring NBvV, met bijbehorend Protocol toonbaar aanwezig dient te hebben. Vanaf heden kunt u deze ook ter inzage
op de site van de NBvV aantreffen.
U vindt hier tekst en uitleg over de door ons genomen maatregelen, van wie wij gegevens opslaan en de wijze waarop.
Bent u het niet eens met het feit dat wij gegevens van u opslaan, dan kunt u hierover contact opnemen met het bondsbureau
NBvV (tijdens kantooruren).
Wenst u echter geen opslag van de in de verklaringen opgenomen gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken aan het
bondsbureau NBvV. Verwijdering heeft echter wel gevolg voor uw lidmaatschap. Voor wat betreft de ontvangst van
nieuwsbrieven kunt u zichzelf te allen tijde afmelden.
Een serieuze omgang met persoonsgegevens is in ons allerbelang en zeker ook die van de NBvV.
Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer - 2e voorzitter NBvV
de nbvv en uw privacy
U vindt beide documenten op onze website onder het tabblad
“downloads - de bond”

17. jun, 2018

Fietstocht en barbeque 2018

Bekijk de nieuwe foto's

17. jun, 2018

Kampioen van Zutphen 2018

Bekijk de nieuwe foto's

20. mei, 2018

Barbeque en fietstocht op 2 juni.

Inlichtingen H. van Dort 0575-527141.

20. mei, 2018

De Kampioen van Zutphen op 10 juni a.s.

Denkt u aan het 28e Kampioenschap van de Standaard Grasparkieten. Alle vogels dienen van het laatste broedjaar te zijn. (alleen ringen van 2018)
Waar; Clubgebouw VV Zanglust aan het Deventer Achterpad.
Wie; Alle inwoners van Zutphen, Warnsveld en Eefde.
Inbrengen; Van 9:00 tot 9:30 uur in eigen schone van binnen witte universeelkooien.
Kosten; € 0,50 per vogel. Maximaal 10 vogels per inzender.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de hr Stein 0575-517611, H. van Dort 0575-527141 en H. Nijland 0575-0575-519070.

12. apr, 2018

Denk aan de Ringenbestelling op 23 april tussen 19:00 en 20:00 uur.

12. apr, 2018

Zie de nieuwe foto's van de Paasbingo 2018

Voorlichtingsbulletin NBvV maart 2018 (1)

Open of download dit bestand

27. jan, 2018

Nieuwe foto's

Zie de nieuwe foto's van de Kerstbingo 2017. (subpagina onder Paasbingo 2017). Zie ook de nieuwe pagina met foto's van de prijsuitreiking in december 2017. Verder is er een nieuwe pagina met foto's van de NBVV Zwolle 2018.

Bekijk de foto's van onze clubshow.

25. nov, 2017

Bekijk de nieuwste foto's van de clubshow van Zanglust onder showresultaten 2017.

bekijk onze nieuwe pagina met showresultaten 2017

16. nov, 2017

Onderhoud clubgebouw.

8. okt, 2017

Van de buitenkant zag ons clubgebouw er al piekfijn uit. maar wat dacht u hoe het er nu van binnen uitziet!!! Bekijk de foto's onder "Clubgebouw".

  • Jaap Stein 60 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

  • Chris Althoff 25 jaar lid van Zanglust.

  • Beide heren gehuldigd door de heer Hendriks van District Gelderland.

  • Erekeurmeester van de Ned. Bond v. Vogelliefhebbers.

  • Ap Stein

  • Bedankt voor de samenwerking. Je collega keurmeesters.

  • Eef, heel veel dank voor de vele uren die je hebt besteed aan onze catalogus en ons clubblad.

De Kerstbingo

  • Deze man is helaas niet weg te krijgen op de foto,s

  • Gezellig druk op de Kerstbingo

  • Opperste concentratie.